Sprawdź,
jak możemy Ci pomóc

  • Podejdziemy indywidualnie do Twojej sprawy
  • Zadbamy o Twoje relacje z klientem
  • Pobieramy prowizję tylko po odzyskaniu Twoich pieniędzy
  • Mamy 80% skuteczności
Nie czekaj, im szybciej skontaktujesz się z nami, tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy.
Zostaw swój numer telefonu - ODDZWONIMY.
+48
lub zadzwoń
Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty podmiotów z Grupy Kaczmarski (kaczmarskigroup.pl/grupa). Administratorami Państwa danych są współadministratorzy: Kaczmarski Inkasso sp. j., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Kaczmarski Group sp. j., Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A., których siedziba mieści się we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław (dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@kaczmarskigroup.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja uzasadnionego interesu współadministratorów, tj.: promowanie produktów i usług współadministratorów, prowadzenie analiz i analiz statystycznych. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec współadministratorów mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Kaczmarski (kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Rozwiń Zwiń

Jak działamy?

Profesjonalnie, szybko, z dbałością o dobre relacje między Tobą, a klientem.
Negocjacje polubowne z Twoim klientem
Dopisanie danych dłużnika do Krajowego Rejestru Długów
Spłata zadłużenia i odzyskanie kosztów windykacji
W przypadku braku spłaty zadłużenia – rekomendacja działań sądowych
Kaczmarski Inkasso Sp. j.,
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000881988, NIP 8952012173.