KONTAKT DLA OSÓB I FIRM ZADŁUŻONYCH

Jeżeli dostałeś wezwanie lub wiadomość w sprawie zadłużenia wynikającego z:
prowadzonej działalności gospodarczej
tel. 71 773 73 19
firma@vialex.pl
pożyczki lub kredytu bankowego
tel. 71 773 73 29
pozyczki@vialex.pl
ubezpieczenia
tel. 71 773 73 48
ubezpieczenia@vialex.pl
usług telekomunikacyjnych
tel. 71 773 73 98
telekomunikacja@vialex.pl
DANE TELEADRESOWE

Kancelaria Prawna VIA LEX
L. Sześniak i Wspólnicy Sp.k.


ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław

NIP 8952024779
KRS 0000479010
Kontakt dla Klienta
71 773 68 30
kontakt@vialex.pl
Kontakt w sprawie RODO
rodo@vialex.pl
Kontakt w sprawie reklamacji
reklamacje@vialex.pl
FORMULARZ KONTAKTOWY

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to będzie możliwe.
Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Administratorem Państwa danych jest Kancelaria Prawna Via Lex L. Szcześniak i Wspólnicy sp. k. z siedzibą we Wrocławiu i adresem: ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja uzasadnionego interesu administratora, tj.: skontaktowanie się z Państwem w odpowiedzi na uzupełniony formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Kaczmarski (kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Zwiń